Αμαρτία και αγιασμός…

Είναι δύο λέξεις ταλαιπωρημένες απο την κακή χρήση, που τελικά τις αδειάζει από το ίδιο τους το νόημα. Τις αντιλαμβανόμασαστε συνήθως ως καταστάσεις αντίθετες, ωστόσο η λέξη «αντίθετες» δεν είναι ακριβώς αυτή που μπορεί να περιγράψει τη σχέση τους.

Continue ReadingΑμαρτία και αγιασμός…