Παρατηρώντας και συμπεραίνοντας…

«Μένουμε ασφαλείς». Είναι το καινούργιο σύνθημα αυτό, καθώς έχουμε περάσει από μια πρώτη φάση της αντιμετώπισης του κορονοϊού στην δεύτερη της σταδιακής επανεκκίνησης της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Καθώς λοιπόν κάνουμε όλοι κάποιους πρώτους απολογισμούς των τελευταίων δύο μηνών παρατηρούμε μια μέθοδο που ακολουθήσαμε σαν χώρα,

Continue ReadingΠαρατηρώντας και συμπεραίνοντας…