Τι πιστεύουμε...

συμφωνα με την αγια γραφη

Στην Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Χαϊδαρίου θέτουμε ως βάση
της διδασκαλίας της πίστης μας την Αγία Γραφή. Δεχόμαστε δηλαδή τα βασικά
δόγματα πίστης που δέχονται οι Ευαγγελικές Εκκλησίες ανά τον κόσμο. Στα
περισσότερα μάλιστα από αυτά δεν θα είχαν καμία θεολογική αντίθεση τόσο
Ορθόδοξοι όσο και Ρωμαιοκαθολικοί Χριστιανοί. Δεχόμαστε επίσης στο σύνολό του,
το Σύμβολο της Πίστεως όπως διατυπώθηκε στην Α΄ και Β΄ Οικουμενική Σύνοδο.

Ποιο αναλυτικά το πιστεύω μας έχει ως εξής:

 Ο Θεός

Πιστεύουμε στον τριαδικό Θεό, ο οποίος υπάρχει αιωνίως, σε
ενότητα αγάπης τριών προσώπων, του Πατέρα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ο Θεός Πατέρας

Είναι ο κυρίαρχος και δεσπότης των πάντων. Είναι αυτός που
ενεργεί στα πάντα, η πηγή της Ζωής. Είναι απείρως τέλειος, και ένδοξος. 

Ο Θεός Ιησούς Χριστός

Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αιώνια υπάρχων Υιός
Θεός που αποκαλύφθηκε ενσαρκωμένος. Είναι αυτός που είχε υποσχεθεί ο Θεός
ότι θα στείλει για να μας λυτρώσει από την αμαρτία μας. Για αυτό το λόγο  συνελήφθη θαυματουργικά διά Πνεύματος Αγίου και γεννήθηκε από την παρθένο Μαρία. Έζησε έναν απόλυτα αναμάρτητο βίο παρ’ ότι                          πειράσθηκε κατά πάντα. Για να εκπληρώσει τον σκοπό Του, σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου,                                        πέθανε, ενταφιάστηκε, αναστήθηκε σωματικά από τους νεκρούς, αναλήφθηκε  στους ουρανούς                                             και βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού, ως Αρχιερέας και Μεσίτης του αποκτημένου λαού Του.                                       Όλη η δημιουργία έγινε μέσω Αυτού και για Αυτόν.

Ο Θεός Άγιο Πνεύμα

Πιστεύουμε στο Άγιο Πνεύμα, το κύριο, το ζωοποιό, τον
αιωνίως υπάρχοντα Θεό. Όλες οι ενέργειές Του φέρνουν δόξα στον Κύριο Ιησού
Χριστό. Το Πνεύμα ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, και περί δικαιοσύνης και
περί κρίσεως. Αναγεννά τον αμαρτωλό που μετανοεί και πιστεύει στον Χριστό. Μέσω
του Πνεύματος επιτελείται η ένωσή του πιστού με τον Χριστό και υιοθετείται ως
κληρονόμος στην οικογένεια του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο ενοικεί, φωτίζει,
καθοδηγεί, εφοδιάζει και ενδυναμώνει τον πιστό προκειμένου αυτός να ζει και να
υπηρετεί τον Θεό. Η ζωή του πιστού εν Πνεύματι έχει ως φυσιολογική της εκδήλωση,
ως καρποφορία του πιστού τη μόρφωση τού χαρακτήρα του Χριστού επάνω του. Τα
ιδιαίτερα πνευματικά χαρίσματα χορηγούνται σε κάθε πιστό όπως το Πνεύμα θέλει,
και σκοπό έχουν την οικοδομή της εκκλησίας.

Η Αγία Γραφή

Πιστεύουμε ότι ο Θεός ο ίδιος ενέπνευσε ανθρώπους οι οποίοι
κατέγραψαν τους λόγους Του στις Γραφές, τα 39 εννέα δηλαδή βιβλία της Παλαιάς
και τα 27 της Καινής Διαθήκης. Ως θεόπνευστος Λόγος του Θεού η Αγία Γραφή,
αποτελεί την πλήρη αποκάλυψη της βουλής του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου
και τον βασικό και μοναδικό κανόνα πίστεως και ζωής. Ως εκ τούτου πιστεύουμε
και υπακούμε σε ό,τι η Αγία Γραφή διδάσκει, έχοντας βεβαιότητα για ό,τι
υπόσχεται. Πιστεύουμε ότι όποιος θέλει να γνωρίσει τον Θεό πρέπει να δώσει
σημασία σε αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Όποιος αδιαφορεί για αυτά που λέει η
Αγία Γραφή, αδιαφορεί για αυτά που λέει ο Θεός.

Η Ανθρώπινη Κατάσταση

Πιστεύουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα,
άνδρα και γυναίκα, κατά την εικόνα Του. Εκείνοι, όταν πειράχτηκαν από τον
διάβολο, έπεσαν στην παγίδα του και αμάρτησαν. Έτσι όλοι οι άνθρωποι
ανεξαιρέτως, ως απόγονοι του Αδάμ, είμαστε αμαρτωλοί τόσο εκ φύσεως, όσο και εξαιτίας
των επιλογών μας. Αυτό μας αποξενώνει από τον Θεό και μας κάνει υποκείμενα της
οργής Του. Μόνον μέσω της πίστης μας στον Χριστό και στο σωτηριακό έργο που ο
Θεός ολοκλήρωσε μέσω Αυτού είναι δυνατόν ο άνθρωπος να σωθεί. Μόνο με την πιστή
μπορεί να συμφιλιωθεί με τον Θεό και όπως μας λέει η Αγία Γραφή να γίνει μια
νέα δημιουργία. Ο Θεός τότε τον ζωοποιεί ηθικά, ψυχικά και πνευματικά.

Το Έργο του Χριστού

Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, έγινε αντιπρόσωπος και
αντικαταστάτης μας, υπακούοντας θεληματικά πλήρως στον Πατέρα. Πρόσφερε τον
εαυτό του πεθαίνοντας στον σταυρό ως προσφορά της τέλειας και απολύτως επαρκούς
θυσίας για την εξιλέωση των αμαρτιών μας. Ο εξιλεωτικός Του θάνατος και η
θριαμβευτική ανάστασή Του αποτελούν το αποκορύφωμα της φανέρωσης της αγάπης του
Θεού προς εμάς. Την ίδια στιγμή φανερώνουν το μοναδικό θεμέλιο και την
προϋπόθεση για να λάβουμε κατά χάρη, δικαίωση και σωτηρία. Δικαίωση και σωτηρία
για κάθε άνθρωπο που ανταποκρίνεται καθώς μετανοεί   και δέχεται με πίστη                                                                              το κήρυγμα της χάρης του Θεού.

Η Εκκλησία

Πιστεύουμε ότι η μία και γνήσια Εκκλησία απαρτίζεται από
όλους όσοι έχουν δικαιωθεί μέσω της χάριτος του Θεού, διά της πίστεως στον
Χριστό και μόνον. Οι πιστοί συνενωμένοι διά του Αγίου Πνεύματος αποτελούν το
σώμα του Χριστού πάνω στη γη, κεφαλή του οποίου είναι μόνον Αυτός. Η μία και
γνήσια Εκκλησία διακρίνεται σε τοπικές εκκλησίες που σκοπός τους είναι να
αποτελούν την ορατή έκφραση του σώματος του Χριστού σε ένα συγκεκριμένο τόπο.
Τα μέλη των τοπικών εκκλησιών συμμετέχουν σε κοινή λατρεία, αλληλοϋποστηρίζονται
σε πνευματικές και πρακτικές ανάγκες, χρησιμοποιούν κάθε πνευματικό ή υλικό
χάρισμα που ο Θεός εμπιστεύεται στον καθένα για την οικοδομή του σώματος της
Εκκλησίας και την ολοένα μεγαλύτερη ομοίωση με τον Χριστό. Ως εκ τούτου,
διακηρύττουν το ευαγγέλιο της κατά χάρη σωτηρίας που λαμβάνεται μέσω της
πίστης. Επίσης δείχνουν την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους είτε με το κήρυγμα
του Λόγου είτε με έργα αγάπης. Υπέρτατος σκοπός της Εκκλησίας είναι η δόξα του
Θεού στη γη αλλά και στον ουρανό, στον ορατό, επίγειο, αλλά και στον αόρατο
υπερβατικό κόσμο.

Βάπτισμα – Κυριακό Δείπνο

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός θέσπισε το Βάπτισμα και το Κυριακό
Δείπνο, (ή Θεία Ευχαριστία). Οι τελετές αυτές εκφράζουν ορατά το ευαγγέλιο.

Η πρώτη  αποτελεί
έμπρακτα την συνειδητή ομολογία του ανθρώπου ότι βαπτιζόμενος στο νερό
ταυτίζεται με τον Χριστό στο θάνατό του και βγαίνοντας από το νερό ταυτίζεται
με την αναστημένη Ζωή Του.

Η δεύτερη, αποτελεί μια ευχαριστιακή προσωπική και συλλογική
ανάμνηση των παθημάτων του Χριστού αλλά και της λυτρωτικής σημασίας του θανάτου
Του. Χάριν της δια πίστεως συμμετοχής του σε αυτόν, ο πιστός κοινωνεί στην νέα
Διαθήκη και στο Σώμα του Χριστού την Εκκλησία.

Αν και δεν θεωρούμε τις τελετές καθ’ αυτές μέσα διοχέτευσης
της θείας χάρης, ούτε μέσα απόκτησης της σωτηρίας. Τις θεωρούμε ουσιώδεις για
την ζωή του πιστού και της Εκκλησίας, καθώς αποτελούν παραγγελίες του Κυρίου
μας, και βέβαια εφόσον εκτελούνται από τον πιστό με γνήσια και ειλικρινή πίστη.

Η ζωή μας μέσα στον κόσμο

Πιστεύουμε ότι σκοπός κάθε αναγεννημένου πιστού είναι, μέσω
του έργου του Αγίου Πνεύματος, της υπακοής στον λόγο του Θεού και της
προσευχής, να ζει ολοένα και περισσότερο για τον Χριστό και όχι για τον εαυτό
του, φανερώνοντας τη ζωή του Χριστού στη δική του ζωή για τη δόξα του Θεού.
Ζώντας στη χάρη της σωτηρίας και στην αγάπη του Θεού, ο πιστός μεταδίδει
αντίστοιχα τη χάρη και την αγάπη του Θεού στον κόσμο, αγαπώντας με πνεύμα
θυσίας κάθε άνθρωπο χωρίς διαχωρισμό φυλής, φύλου, έθνους, τάξης, χρώματος, θρησκείας.
Συμπαραστέκεται με έργα αγαθά και χρήσιμα σε ανάγκες, επιζητώντας
δικαιοσύνη για τους καταδυναστευμένους και τους αδικούμενους, εξαγγέλλοντας το
ευαγγέλιο της χάρης του Θεού με τα έργα και τα λόγια του.

Δεύτερη Έλευση – Αιωνιότητα

Πιστεύουμε στην ένδοξη επάνοδο του Κυρίου Ιησού Χριστού σε
χρόνο γνωστό μονάχα στον Θεό για να εγκαθιδρύσει την αιώνια Βασιλεία Του.
Πιστεύουμε ότι ο Θεός θα αναστήσει σωματικά τους νεκρούς και θα κρίνει τον
κόσμο. Οι συγχωρημένοι και δικαιωμένοι διά του αίματος του Χριστού, πιστοί, θα
οδηγηθούν στην αστείρευτη απόλαυση της αιώνιας παρουσίας και της δόξας του Θεού
στους νέους ουρανούς και τη νέα γη, ενώ όσοι δεν δέχθηκαν Αυτόν ως Σωτήρα και
απέρριψαν το Φως, θα οδηγηθούν στην αιώνια απώλεια.