Περιεχόμενο

Βρείτε συμβουλές για την οικογένεια, σύμφωνα με τις αρχές της Βίβλου. 

Από εδώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πρόσφατες ή και σε παλαιότερες ακόμα ομιλίες που έγιναν στα πλαίσια     των συνάξεών μας.